ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΩΝ,ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΦΑΑ

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι με Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών  μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων και η  προθεσμία διεξαγωγής υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ. Δελτίο_Τύπου_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_2019_ΕΙΔΙΚΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΑ_και_ΤΕΦΑΑ  

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι.

Ενημέρωση των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ για αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο 2019 από την κατάργηση Τμημάτων ΤΕΙ και την ένταξή τους σε Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τους Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) και 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄). pe19-allages-mhx1