ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕ.Λ. ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2021

Δημοσιεύτηκε το Φ.Ε.Κ. για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών των Γυμνασίων και των ΓΕ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021. Δείτε το Φ.Ε.Κ. στον παρακάτω σύνδεσμο: ΠΡΟΑΓΩΓΗ-ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΓΕΛ