ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021

Όσοι από τους μαθητές της Γ΄ τάξης δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021, παρακαλούμε να κατεβάσουν την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση και αφού τη συμπληρώσουν, να την αποστείλουν στο  mail  του σχολείου μας: mail@1lyk-n-michan.thess.sch.gr   ΥΠ.-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΜΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΣΤΙΣ-ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ