Γνωστοποίηση τροποποιήσεων για εισαγωγή στο Λιμενικό

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής με έγγραφό του γνωστοποίησε αλλαγές στον τρόπο χορήγησης των Βεβαιώσεων Ικανότητας στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων
Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το παρακάτω έγγραφο :