ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021-2022

Δείτε  το Φ.Ε.Κ. για τον τρόπο εξέτασης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τρόπος εξέτασης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων 2021-2022