ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΜΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα δικαιολόγησης των απουσιών των μαθητών που συνοικούν με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Για το σκοπό αυτό, οι κηδεμόνες των μαθητών οφείλουν να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι και τη Δευτέρα 19 Απριλίου (ως τις 11.00΄ π.μ.), στο Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ώστε να τα διαβιβάσει στην αρμόδια Επιτροπή.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων από την αρμόδια Επιτροπή για τη δικαιολόγηση των απουσιών τους,  λόγω της συνοίκησής τους με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, εντάσσονται υποχρεωτικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και περισσότερες πληροφορίες δείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

ΕΞΕ – 43805 – 2021 -Διευκρίνηση

ΦΕΚ Β 1512_21_43274_ΓΔ4_14_04_21_ΚΥΑ_ΤΡΟΠ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ