Υπεύθυνη Δήλωση κωλύματος προσέλευσης στο σχολείο

Με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου, μαθητής στο οικογενειακό περιβάλλον του οποίου, υπάρχει άτομο που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, δικαιούται να μην παρουσιάζεται στο σχολείο .

Στην περίπτωση αυτή, ο κηδεμόνας του μαθητή ή της μαθήτριας πρέπει να συμπληρώσει σχετική δήλωση και να αποσταλεί στο σχολείο.

Υπόδειγμα της δήλωσης υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για Covid-19