Υπενθύμιση οριστικοποίησης μηχανογραφικών δελτίων

Σας υπενθυμίζουμε  ότι η προθεσμία για την ηλεκτρονική  υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων 2019, λήγει τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019.

Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι για τα Α.Ε.Ι.  θα πρέπει να προβούν στην οριστική υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου έως και τη Δευτέρα 15/7.