Αξιολόγηση Τουριστικού Πρακτορείου

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το φύλλο αξιολόγησης των υπηρεσιών του τουριστικού πρακτορείου για την εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στην Κέρκυρα:

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 2019