Εξεταστικά κέντρα υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ως εξεταστικό κέντρο για τους υποψηφίους με  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή  αναπηρία  του σχολείου μας, ορίστηκε το:

1ο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης
“Μανόλης Ανδρόνικος”

Κλεάνθους 30, 54453 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310908700 – Fax.: 2310908776

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Kατανομή μαθητών ΦΑ 2019