Εξεταστικά κέντρα ειδικού μαθήματος Αγγλικών 2019

  Ως εξεταστικό κέντρο για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών για τους υποψηφίους του σχολείου μας (εκτός των φυσικών αδυνάτων), ορίστηκε το :

4ο ΓΕ.Λ. Καλαμαριάς

Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ανατολικής Θράκης

Τηλέφωνο: 2310-434209

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ορισμός Εξεταστικών κέντρων για το Ειδικό μάθημα των Αγγλικών, έτους 2019