ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΩΝ,ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΦΑΑ

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι με Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών  μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων και η  προθεσμία διεξαγωγής υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Δελτίο_Τύπου_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_2019_ΕΙΔΙΚΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΑ_και_ΤΕΦΑΑ