Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων- δηλώσεων για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2019

  Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές 2019, παρατείνεται έως και την Τρίτη 2 Απριλίου 2019. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υποβάλει την αίτησή τους, μέχρι τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των αντίστοιχων ημερήσιων ή εσπερινών Λυκείων.