ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2019

Δόθηκε στη δημοσιότητα η εγκύκλιος η σχετική με την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση των  υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2019, για την  εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δείτε την εγκύκλιο στον παρακάτω σύνδεσμο:

Υποβολή_δικαιολογητικών_για_προφορική_ή_γραπτή_εξέταση_ΓΕΛ_2019