Ανάδειξη μαθητών του σχολείου μας σε εκπαιδευτές ΚΑΡΠΑ

 Ο ανθρωπιστικός οργανισμός “Kids save lives”  εκπαίδευσε  και πιστοποίησε μαθητές,  μαθήτριες  και εκπαιδευτικούς του λυκείου μας στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση .

 Ξεχωριστή διάκριση για το σχολείο μας αποτέλεσε η ανάδειξη σε δόκιμες εκπαιδεύτριες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης των παρακάτω μαθητριών του σχολείου μας:

Βασάρα Κατερίνας

Πλάκα Ελβίρας

Πλάκα Ιρένας

Τζαρντίνογλου Αμαλίας

Χατζοπούλου Παντουράρου Αλεξάνδρας

  Ο Σύλλογος Διδασκόντων συγχαίρει θερμά τις μαθήτριες για τη διάκρισή τους.